Categories
Music

Music, Friday Afternoon (49)

Lần thứ 2 tôi xem lại phim The Accountant, tôi vẫn thấy hay và muốn xem lại sau này. Phim The Accountant nên xem, nếu còn chiếu trên Netflix. Lần này tôi xem phim cũng bị bài nhạc To Leave Something Behind làm tôi muốn nghe đi, nghe lại như lần trước.

To Leave Something Behind – Sean Rowe

Nghe lại Series Music for Friday afternoon