Nhà blog bị phá

  • Hôm qua nhà blog của tôi bị phá, bị khóa cửa, không vô được vì bị tụi này.  Tôi phải vô ftp, dọn lại và xóa đi mấy cái script đã bị bỏ vô.  Theo tôi đọc bài viết ở trên, thì nếu Plesk Panel của hosting không có up to date là bị malware vôi.
  • Cuối cùng tôi cũng dọn dẹp xong và chờ anh Google xác nhận là nhà blog tôi không bị gì.  Chiều qua, nhà blog tôi trở lại bình thường.
  • Mấy dụ malware này, càng ngày càng nhiều.  Cái căn nhà nhỏ hay căn nhà lớn, cũng sẽ bị nếu không có up to date mấy cái security patches.  Hãng tôi làm cũng bị mấy lần, lần nào cũng mệt vì phải tìm mấy cái malware và xóa.
  • Happy Wednesday.

4 thoughts on “Nhà blog bị phá

  1. – Căn nhà (house), cân (scale/weight)
    – Cái malware gì gì đó biết chọn chủ nhân để vô phá nhà quá hén, chắc nó biết anh có nhu cầu cần mấy thông tin đó hehehe.

  2. những malwares này làm chuyện gì? Người vào đọc blog của Tuấn sẽ bị chi?

    1. cũng không bị gì vì, cái script forward qua mấy cái website quảng cáo hay bán thuốc viagra. 🙂 Thời bây giờ, mấy cái malwares hay bỏ vô cái iframe, đưa đến mấy website bên china/russia, mấy website đó quảng cáo nhiều film cấp 3 hay thuốc viagra. Mà khi blog em bị là, tụi google block lại rùi, không vô được.

Comments are closed.