Categories
Me

Hàng Rồng

  1. Bài blog này là bài số 101.  Không ngờ tôi cũng viết được 101 bài, và lần này tôi không bỏ cuộc như mấy lần trước.  Tôi cũng cám ơn bạn đọc và comment những bài viết vu vơ, vội vã, và sai chính tả tùm lum tùm la. 🙂
  2. Hôm nay lấy ngày nghỉ ở nhà (ngày lễ của mình), và lấy luôn ngày thứ sáu thành 4 ngày long weekend.  Chưa biết đi đâu.  Chắc ở nhà trùm mền.  Trời lạnh lạnh lại rồi.
  3. Thị trường đang ế qua.  Thôi thì mình tung ra hàng.  Hàng on sale nha.  Mua một tặng thêm người vẽ lông mày. 🙂  Hôm nay là ngày lễ của mình.  Bỏ mặt mũi lên cho bà con ngắm nghía chút.  🙂  Nếu hàng ế quá chắc vài ngày phải bỏ lên bán đấu giá quá.
  4. Nghỉ ở nhà nướng tới 10 giờ sáng luôn :).  Nếu không có hẹn đi ăn chắc nằm nướng tiếp.  Hôm nay nhảm đủ rồi.

Updated (2/13/2012):  Hết ngày của mình thì lấy hàng xuống 🙂  Mình không thích để hình lên mãi từ khi khóa nhà lại.  Nhưng mình lại không thích khóa nhà cho nên dành lấy hình xuống thôi.