Categories
Music

Dòng Nhạc Trên Nẻo Đường

Em tôi không đẹp như đời tưởng
Không áo xanh áo đỏ thơm hương
Quen trên đường chiều lá khô rơi
Ôi ngọc ngà giây phút chung đôi 1

Mấy ngày nay tôi mê xem một bác hát dạo trên nẻo đường trên youtube.  Bác mù mà chạy giây đàn lên lên, xuống xuống tuyệt thiệt, và giọng hát có hồn.  Có lẽ bác cũng là một người đã đi qua và đã trải qua.  Cho nên hát có ‘feeling’ của một người mà quá khứ có lẽ đẹp hơn hiện tại.  Tôi xem bác hát có hồn hơn mấy ca sĩ PBN hay Asia nhiều.  Tôi thích dòng nhạc bụi bụi này.