Categories
Music

Này Nhân Gian … Có Nghe Đời Nghiêng

Người ra đi có đôi giòng lệ cỏ xanh rì
Cỏ mướt chân đi
Miệng môi kia ốm o lời thề
Chân đi xa trái tim bên nhà
Thềm đá nằm thềm đá nghe mưa
Tạ ơn hoa sáng thơm cho mẹ
Tạ ơn chim chiều hót cho cha
Trời đất kia có hay ta về
Một phố hồng một phố hư không
Đường lên cao bước chân nhè nhẹ
Sương ô kìa sương rơi bềnh bồng
Ngày thu đông phố xưa nằm bệnh
Đàn chim non réo bên vườn hoang
Người ra đi bến sông nằm lạnh
Này nhân gian có nghe đời nghiêng 1

Có nghe đời nghiêng (google image)

Tôi vẫn còn đứng, chưa nghiêng hay ngã :).  Nghe nhạc Trịnh có một ngày chắc sẽ nghiêng nghiêng theo quá.  Tôi thích nhạc Trịnh vì lời.  Nhiều lúc nghe nhưng không hiểu.  Lời nhạc rất là sâu sắc.  Dù nhạc buồn nhưng nhạc Trịnh vẫn đâu đó mang đến một tia hy vọng cho cuộc sống và cuộc đời.

Bài Có Nghe Đời Nghiêng, người đệm guitar hay thiệt.  Đệm guitar nhẹ nhẹ theo lời hát và thêm cái harmonic nữa.  Tôi thích nhạc đơn giản, với một giọng hát và cây đàn guitar đi chung thôi.  Vậy là đủ rồi.

1 Có Nghe Đời Nghiêng – nhạc/lời Trịnh Công Sơn