Categories
Art

National Gallery of Art, Washington DC

Art washes away from the soul the dust of everyday life 1

Cuối tuần mình đi xem Pablo Picasso’s Drawings, 1890-1921: Reinventing Tradition ở National Gallery of Art, Washington DC.  Một cái lợi sống ở vùng thủ đô DC là được đi xem mấy cái triển triễn lãm (exhibition).  Pablo Picasso là trong những hoạ sĩ mà mình thích.  Cái avatar của mình (Carpe Diem) cũng là một bức tranh nổi tiếng của Pablo Picasso mang tên the Old Guitarist.