Categories
Misc

Linh Tinh 2.4.2012

 1. Tối qua đi xem anh chàng này chơi classical guitar.  Anh chàng chơi classical guitar gần chổ làm của tôi.  Concert Free.  Tôi thích free :).
 2.  Đang trong seminar về RAW và Adobe Lightroom processing hình.
 3. Vậy là xong 2 cái Tết.  Xong tháng 1.  Chưa gì hết mà tôi thấy năm nay sẽ qua mau.
 4. Mấy ngày nay, không có cảm giác mùa đông chút nào.  Cảm giác như đầu xuân hay cuối thu.  Thời tiết lạ lạ.  Không biết cuối năm có tận thế không ta?  Phải nói sớm sớm cho tôi biết, mang vài cái Nikon lens về hay book 1 tháng đi bụi. 🙂
 5. Sunday là Superbowl.  Năm nay mình theo Giants.  Go Giants!!
 6. Playlist của tôi trong tuần:
  1. Still Got the Blues – Gary Moore (ytube)
  2. Midnight Blues – Gary Moore (ytube)
  3. Against the Wind – Bob Seger (ytube)
  4. Old Time Rock N Roll – Bob Seger (ytube)
  5. Against All Odds – Phil Collins (ytube)
  6. Caravan of Life (chinese) – Andy Lau (ytube)
  7. Caravan of Life (english) – Tokyo Square (ytube)
  8. End of the Road – Boys 2 Men (ytube)
  9. The Prayer – Andrea Bocelli & Heather Headley (ytube)
  10. Fast Car – Tracy Chapman

Have Good Weekend!