8 thoughts on “Những nét thu ở vùng núi North Carolina

  1. Smokey Mountain ha T.? Làm nhớ Knoxville, Chattanooga, Nashville, ……và miệt Smokey Mountain quá đỗi luôn!

    Mỗi mùa Thu về, nhìn cảnh thu đủ màu sắc trên miệt trển là lại muốn khăn gói về nhà với Ngoại tụi nhỏ thôi ờ!

  2. Năm nay Đậu busy quá không đi núi coi lá vàng được, thiệt là tiếc. Hình Tuấn chụp lúc nào cũng đẹp hết. Chúc ngày vui.

    1. Dạo này chị 3 MIA 🙂 Năm nay màu không đẹp vì mùa hè nóng quá. Lúc nào chị 3 có dịp ngang qua Charlotte, hú tiếng đi uống cafe/beer 🙂 Chúc chị vui và return blog soon.

    1. năm nay không đi chụp nhiều, mà ở NC thua vùng New England. Em vẫn thích trên đó hơn. Chắc năm sau phải chạy lên NE.

Comments are closed.