Categories
Music

Music, Friday Afternoon (50)

Vô tình hay vì cái Youtube algorithms mà bài Em ơi Hà Nội Phố xuất hiện lúc tôi không biết nghe nhạc gì. Cũng là bài hát xưa, của 1 thời mà tôi biết qua phim Xích Lô của Trần Anh Hùng. Mới đó mà gần 30 năm.

Xưa kia, Thanh Lam hát nhẹ nhàng và đơn giản. Dường như xưa kia, cái gì cũng đơn giản và không phức tạp như giờ.

Em Ơi Hà Nội Phố – thơ Phan Vũ, nhạc Phú Quang

Nghe lại Series Music for Friday afternoon