Categories
Music

Music, Friday Afternoon (52)

Mấy ngày trước tôi xem phim xưa, The Net. Khúc đầu của phim có bài nhạc A Whiter Shade of Pale của Annie Lennox. Tôi không nhớ hay chắc là không biết bài này, nhưng cái melody và nhạc là nhạc xưa. Thật ra quá trời nhạc, cả đời tôi cũng không nghe và biết hết. Lâu lâu nghe được hay biết được 1 bài mà tôi thích là may mắn.

A Whiter Shade of Pale – Annie Lennox

Nghe lại Series Music for Friday afternoon