Categories
Music

Music, Friday Afternoon (53)

Cũng trên Youtube mà mấy ngày nay tôi nghe lại nhạc xưa, nhạc Hồng Kông (HK) thời 80s, 90s và 2000. Xưa kia tôi xem phim và nghe rất nhiều nhạc HK. Có lúc tôi mua được vài cds gửi từ bên Hồng Kông qua, và mỗi lần tôi đến thành phố lớn có nhiều dân Tàu là mua.

Chuyến Tàu 4:55 – Lưu Đức Hoa

Nghe lại Series Music for Friday afternoon