Categories
Music

Music, Friday Afternoon (51)

Ừ thôi em về
Chiều mưa giông tới…

Thơ: Trịnh Cung, Nhạc: Trịnh Công Sơn

Theo cái post trước, và nhạc được chọn cho phim của đạo diễn Trần Anh Hùng, hôm nay nghe bài Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu trong phim Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng. Cũng là phim xưa, nhạc xưa, và cái gì cũng xưa, cũng đã qua.

Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu – thơ Trịnh Cung, nhạc Trịnh Công Sơn

Nghe lại Series Music for Friday afternoon