Categories
Me Photography

Mùa Xuân quanh nhà (6)

Thật ra là hoa mùa Hạ. Năm nay hoa Lily và Hydrangea nở sớm. Mới tháng 5 mà đã ra bông. Thời tiết nóng sớm, mưa cũng mưa to. Có tuần nóng như giữa mùa Hạ, và có tuần lại đẹp và mát như đầu tháng 3.