Categories
Travel

St. John, ngày trở lại

St. John
tôi đã trở lại, sau bốn năm không gặp
chiếc phà nhỏ, đưa tôi trở lại biển xanh
đưa tôi trở lại cát trắng, và dừa xanh
đưa tôi trở lại giấc mơ, và cánh hải âu

như một tiếng gọi
như một lời kêu
như một nhịp bước

tôi đã trở lại, tôi đã trở lại
sau bốn năm xa cách, sau bốn năm không gặp

St. John, người bạn của bốn năm trước
St. John, người bạn của bốn năm sau
St. John, người bạn của mai sau …

những con đường quanh co, lên lên, xuống xuống
uốn mình theo triền núi hoang vu
uốn mình theo bờ biển thiên nhiên

dốc núi cao
dốc núi cây xanh
biển tình xanh
biển tình nắng hạ

ôi, một ngày đẹp, một ngày tháng bảy
tôi đứng giữa Trunk Bay, tôi lạc giữa thiên đàng
tôi nghe tiếng sóng về, tôi lắng nghe chiều buông

St. John
tôi đã trở lại, tôi đã trở lại

tôi đã trở lại với hòai niệm
với ước hẹn
với niềm vui

cát trắng in dấu chân người đến
cát trắng in dấu chân người đi
cát trắng in dấu St. John trong tôi

ôi, một ngày đẹp, một ngày nắng hạ
tôi đứng trên đỉnh núi, tôi chạm mây trắng bay
có những hòn đảo, tôi lắng nghe gió về

St. John
tôi phải đi, tôi phải ra đi
bao giờ tôi trở lại?  bao giờ tôi gặp lại?
chiếc phà đêm đang đợi tôi, chiếc phà đêm đang chờ tôi

St. John, người bạn của bốn năm trước
St. John, người bạn của bốn năm sau
St. John, người bạn của mai sau …

không biết bao giờ tôi trở lại, không biết bao giờ tôi trở lại
kỷ niệm này sẽ theo tôi, ngày tháng này sẽ theo tôi

tạm biệt St. John
tạm biệt biển tình
tạm biệt một ngày tháng bảy