Categories
Travel

St. Thomas, mùa hạ 2012

Mùa hè ở St. Thomas – và St. John – là mùa vắng (off season) và cũng là mùa hurricane cho nên vắng người đến.  Thường là mùa đông là khi nhiều người xuống đây, chạy trốn lạnh.  Mùa hẹ đi xuống St. Thomas được cái là yên tĩnh và nhẹ nhàng hơn là mùa đông, nhưng nhiều quán ăn đóng cửa sớm và thiếu đi cái nhộn nhịp của St. Thomas.