Categories
Life

Yesterday and Today

Yesterday.
Mệt.  Nặng.  Trời u ám.  Mưa hết cả ngày.  Chán.  Cả đầu và tâm rất nặng.  Ngày dài.  Suy nghĩ nhiều.  Nặng đời.  Nặng chuyện.  Và nặng tất cả.

Có những ngày như vậy.  Chỉ muốn trùm mềm, đọc sách hay nghe nhạc.  Có những ngày như vậy.  Không muốn làm gì.  Không muốn làm gì.  Chỉ cần yên tĩnh và không lo nghĩ.  Và thấy đời như một kiếp nặng nề, như một tiếng thở dài.

Today.
Ngày mới.  Ngày thứ 3 trong tuần.  Trời lại hết mưa.  Sáng nay, dường như gió thu đang về.  Ngày mới.  Một ngày mới với hy vọng và ước mơ.  Một ngày để tiếp đi, và sẽ đi đến giấc mơ.  Và mỗi ngày tôi chọn một niềm vui (TCS).

Làm 2 ngày nữa là xách ba-lô ra biển.  Mong là sóng biển sẽ đánh tan đi mấy cái suy nghĩ và nặng nề.  Và life is – and always – beautiful!