Categories
Travel

St. John, ngày trở lại (2)

Đã hai lần tôi ghé thăm đảo UVI (US Virgin Islands) ở biển Caribbean.  Đảo UVI gồm có 3 đảo chính là St. Thomas, St. John, St. Croix và bao nhiêu hòn đảo nhỏ bé và hoang dại không có người ở.  Lần này tôi trở lại thăm UVI, nói đúng hơn là trở lại thăm St. Thomas và St. John.  St. Croix vì nằm ngòai cách xa St. Thomas và St. John – cũng như lần đầu tiên tôi ghé thăm UVI – tôi không cò đủ thời gian để đến.  Một sự hối tiếc trong hai lần tôi đến UVI.