Categories
Travel

Escape winter blue to Miami

Dường như năm nào vào tháng 2 tôi hay đi xuống Florida trốn lạnh.  Cho dù thời tiết ở Charlotte không lạnh như trên DC, nhưng cũng đủ lạnh cho cái cảm giác winter blue ở vùng này.  Và tôi may mắn chạy xuốn Florida trước khi những cơn mưa đá và tuyết ở Charlotte.  Năm nay tôi có người thân ở Miami và plane ticket on sale, thế là mang ba lô xuống Miami vài ngày trốn lạnh.