Categories
Travel

Escape winter blue to Miami (2)

Lần này tôi không có đi chụp hình (dậy sớm hay chụp chiều tối) như mấy lần đi trước, tôi muốn đi xuống Miami thay đổi không khí, trốn lạnh và lười being vài ngày.  Cho nên loại hình chụp theo current event. 🙂

Cái không khí và gió biển ở Miami tốt thiệt.  Nhưng tôi lại sợ traffic ở Miami.  Traffic ở đây không thua gì DC hay mấy thành phố khác. Giờ nào, đường nào cũng quá trời xe chạy.  Mỗi lần chạy vô downtown Miami hay mấy bờ biển gần đó là mệt vì traffic.  Dân Miami láy xe aggressive như đua xe vậy.  Đi vô mấy đường turnpike (toll) mà chạy xe ào ào   như gió vậy.