Categories
Photography

Lại một mùa hoa Đào về (1)

Mới đó mà 1 năm tôi đã chụp hoa Đào ở Fort Mill, bang South Carolina khi tôi mới dọn về lại Charlotte.  Năm nay tôi cũng quay lại chụp hoa Đào ở Fort Mill.  Một năm với nhiều thay đổi, nhưng hoa Đào vẫn rực rở, vẫn là báo hiệu cho mùa Xuân đang về ở vùng này.