Categories
Dining

BBQ và quán BBQ in Charlotte

Barbecue (BBQ) là cách nướng thịt trên than và sử dụng nhiều loại gỗ khác nhau để mang đến mùi smokey cho thịt.  Mỗi loại gỗ mang đến mùi vị và hương vị theo loại gỗ đó, và nướng thịt ngoài trời hay trong 1 cái lò nướng to.  Có khi nướng nguyên con heo hay nướng 1 phần của con heo.  Thường nhắc đến BBQ là người ta nghĩ đến thịt heo vì thời xưa thịt heo có nhiều và dễ nuôi, nhưng bây giờ BBQ có thể là thịt heo, thịt bò, thịt gà hay sausage (xúch xích).  Thịt được nướng chậm chậm cho nguyên đêm hay nhiều giờ.