Categories
Travel

Cherry blossoms expected to hit peak bloom April 11-14

Dù mình không còn là dân của thủ đô DC nữa nhưng cũng muốn biết ngày nào hoa Anh Đào peak ở đó.  Peak đây có nghĩa là 70% hoa Anh Đào nở.  Nghe nói tối nay và này mai sẽ có 4-7 inches tuyết rơi ở vùng DC, vậy là hoa Anh Đào sẽ nở muộn.  Nếu như thời tiết không có gì thay đổi lớn, thì năm 2015 hoa Anh Đào sẽ peak vào ngày 11-14 của tháng 4.  Nếu như bây giờ đến ngày đó, ngày nào cũng 70 đổ trở lên thì ngày peak sẽ sớm hơn.  Tôi nghĩ không thể nào muộn hơn vì sẽ rơi vào cuối tháng 4 đầu tháng 5 rồi.  Mong là dự báo đúng, tôi sẽ cố giắng chạy lên đó 1 chuyến.  Năm rồi vì bận dọn về Charlotte trước ngày peak của hoa Anh Đào cho nên không có đi chụp ảnh như mỗi năm.  Năm nay mong là được chụp hoa Anh Đào lại.

Tôi sẽ post nhiều về tin tức hoa Anh Đào và nếu ngày peak có thay đổi.