Categories
Photography

iPhone Photography (1)

Thời xưa tôi hay mang theo point and shoot camera mỗi lần ra ngoài, nhưng trong vòng vài năm nay, từ khi có iPhone, tôi mang iPhone ra chụp hơn là cầm theo point and shoot camera.  Có lẽ vì tiện lợi và lúc nào cũng có iPhone bên mình, thấy gì hay hay là mang ra chụp.  Và bây giời trong iPhone camera có nhiều functions để chụp hình đẹp và sửa hình luôn như crop, chuyển sang B&W hay chuyển sang mấy màu của xưa và cổ như instagram.  Ở thời điểm này, không biết bao nhiều tấm ảnh chụp trong iPhone, có lúc chụp những món ăn rồi ‘khoe’ lên, có lúc chụp những chuyển mình thấy hàng ngày hay trên đường đi, và cũng có lúc chụp mọi thử.  Iphone trở đã thành ‘đôi mắt thứ 2’ của tôi khi tôi muốn ghi lại một gì đó cho tôi, hoặc ghi lại một khoảnh khắc nào đó.