Những ngày không ra ngoài (127): đại dịch Covid-19

Những ngày cuối mùa Thu năm 2020, thời tiết ở Charlotte ấm và mưa. Lá cũng rơi sắp hết. Vậy là 1 mùa Thu đã tạm biệt.

Cái view sau nhà tôi, nhớ ngày nào đó, cây lá xanh tươi mà giờ không còn.

Mưa cuối Thu
Mưa cuối Thu