Những ngày không ra ngoài (87): đại dịch Covid-19

Mấy ngày nay ở bang North Carolina, người bị nhiễm và vô bệnh viện vì đại dịch Covid-19 tăng lên đáng kể sau hơn 2 tuần mở cửa lại và cho người dân ra đường. Số người thử nghiệm ở bang North Carolina là 520,113, và khoảng 10% trong số đó bị. Và ít nhất 739 người phải nhập viện vào thứ 2. Số người chết ở North Carolina đã qua 1000.

Còn ở thành phố Charlotte, tổng cộng 5,682 người bị, 113 người chết vì Covid-19. Hơn một nửa trong số đó là những người có liên can với viện dưỡng lão hoặc các cơ sở chăm sóc người dài hạn

Mới mở cửa lại và trở lại “bình thường” cho cuộc sống, tất nhiên người đi ra ngoài nhiều, gặp nhiều người, và cũng dễ bị lây. Tôi sợ nhất là mọi người không chuẩn bị, thận trọng sẽ tạo cho đại dịch quay lại lần thứ 2. Trong đó cũng có tôi vì 2 tuần nay tôi ra ngoài, ghé nhiều tiệm và quán hơn lúc bị cách ly và phải ở nhà. Xem tình hình và mấy con số đang xảy ra, chắc tôi cũng hạn chế ra ngoài và ở nhà tiếp.

North Carolina Covid-19 Dashboard.