Những ngày không ra ngoài (93): đại dịch Covid-19

Sáng thứ 2, đầu tuần của tuần thứ mấy mà tôi phải làm ở nhà vì đại dịch Covid-19, tôi cũng không nhớ. Bây giờ mọi ngày như mọi ngày, mọi tuần như mọi tuần, và rồi thời gian khủng khiếp trôi qua nhanh. Mới ngày nào, dịch mới bắt đầu bên Tàu mà giờ lan truyền cả thế giới. Bên Mỹ, và 1 số bang, số người chết, bị nhiễm và phải nhập viện đã trở lại và tăng lên. Tôi nghĩ mùa Hè, mùa nóng, sẽ giảm bớt nhưng không như vậy, mà tăng lên ào ào. Với lại, bây giờ dường như, số người nghĩ dịch hết hoặc không còn lan như xưa, khi đi ra ngoài nhiều và không đề phòng, không thận trọng. Mấy tuần nay, chủ đề tin tức xem như về biểu tình phân biệt chủng tộc, và đại dịch trở thành tin tức và chuyện thứ nhì, bớt quan tâm, bớt để ý. Rồi dân số đi biểu tình khá đông người, và sẽ bị nhiễm nữa. Tình hình kéo dài sẽ loạn và sẽ không biết ra sao. Năm 2020 sẽ là năm để đời, và ghi nhớ trong lịch sử.