Những ngày không ra ngoài (81): đại dịch Covid-19

Trước khi có đại dịch, Mẹ tôi có hẹn đi colonoscopy trong bệnh viện, nhưng bị huỷ bỏ vì sợ có bệnh dịch và lây nhiễm cho nhiều người, hoặc bị lây lại. Tuần trước, phòng bác sĩ gọi lại hẹn đi vì giờ dịch cũng bớt và bệnh viện và văn phòng biết cẩn thận và chuẩn bị khi đi khám. Hơn nữa, bác sĩ và bệnh viện cũng cần tiền vận hành.

Nhưng bây giờ không còn như xưa, cái new normal của hẹn đi bác sĩ hay vào bệnh viện khám. Người chở đi không được ngồi chờ trong waiting room (phòng chờ), phải ở ngoài, khi nào xong, y tá sẽ gọi đến đón về nhà. Người đi khám phải mang khẩu trang khi vào phòng bác sĩ hay bệnh viện. Và cái điểm này là tốt, mấy ngày trước khi đi khám, Mẹ tôi phải đi thử Covid-19. Xem như Mẹ tôi được thử Covid-19 mà không có triệu chứng bệnh. Tôi cũng không rõ là bảo hiểm sẽ trả tiền đó hay bao gồm trong tiền của colonscopy. Dù sao đi nữa, trong gia đình tôi, ít nhất có 1 người chắc chắn không bị Covid-19 hiện tại.