Categories
Me Photography

Mùa Xuân quanh nhà (2)

Hoa Peony (Mẫu Đơn) đầu tiên ra nụ. Cây này trồng sau nhà, dưới cái deck. Và mấy cây khác cũng bắt đầu ra nụ. Tháng 4 sẽ là tháng của hoa Peony.

P.S. Film recipe: Fuji Superia 200

P.S. Bonus 1 cây evergreen màu vàng rực dưới ánh nắng Xuân và 1 hoa Hồng nở sớm.

Nụ hoa Peony
Nụ hoa Peony
Nụ hoa Peony
Nụ hoa Peony
Màu vàng
Màu vàng
Hoa Peony
Nụ hoa Peony
Hoa Hồng nở sớm
Hoa Hồng nở sớm