Categories
Me Photography

Mùa Xuân quanh nhà

Sáng nay, dường như mùa Xuân về. Thời tiết ấm áp, bông hoa đua nhau nở. Sau nhà tôi 2 cây hoa Dogwood màu hồng cũng ra bông. Tôi có trồng thêm cây màu trắng, nhưng còn nhỏ và chưa ra bông. Hoa Dogwood là loại hoa ở vùng miền nam của nước Mỹ, là báo hiệu mùa Xuân về mỗi khi ra bông.

P.S. Film recipe: Kodak Ektar 100

Hoa Dogwood
Hoa Dogwood
Hoa Dogwood
Hoa Dogwood
Hoa Dogwood
Hoa Dogwood
Hoa Dogwood
Hoa Dogwood