Những ngày không ra ngoài (83): đại dịch Covid-19

Sáng hôm qua tôi có cái hẹn đi nha sĩ, cũng như đi bác sĩ và mấy chuyện y tế, cái hẹn này là vào tháng 4 nhưng bị huỷ bỏ vì Covid-19. Tôi lấy hẹn lại tháng 6 làm cho xong, với lại hơn 6 tháng rồi không đi làm sạch răng (clean teeth). Mỗi năm tôi đi nha sĩ 2 lần, chủ yếu là làm sạch răng và checkup. Nếu có chuyện gì thì quay lại làm, còn không là 6 tháng hẹn lần.

Đây là lần đầu tiên vào mùa dịch mà tôi bước và mấy chỗ y tế như đi nha sĩ sau khi mở lại. Đến lúc phải và cần đi, thì phải đi thôi. Giờ văn phòng bác sĩ, nha sĩ và bệnh viện mở lại cho đi kiểm tra sức khoẻ thường xuyên, nhưng không giống như xưa. Cái “new normal” của thời đại dịch khác và cẩn thận hơn. Có hướng dẫn những gì cần làm trước khi đi vào văn phòng, và những gì phải làm lúc ở văn phòng.

Lúc tôi lấy cái hẹn lại đi nha sĩ qua điện thoại, cô thư ký nói là phải mang khẩu trang và không được ngồi chờ trong phòng waiting room (phòng chờ) như xưa, phải chờ ngoài cửa, đến đúng giờ hẹn gõ cửa sẽ có người mở cửa cho vào. Trước khi vô văn phòng, cô phụ tá kiểm tra nhiệt độ xong rồi mới cho vô. Vô văn phòng, từ thư ký đến nha sĩ điều mang khẩu trang. Trước khi được khám, tôi phải ký giấy chấp thuận có bệnh Covid-91, có đi xa trong hay ngoài nước trong 14 ngày, nếu có bị nhiễm bệnh trong lúc khám văn phòng không chịu trách nhiệm, v.v. Cô phụ tá nha sĩ vừa mang khẩu trang và face shield khám và làm sạch răng tôi.

Tóm tắt, thời dịch đi khám sức khoẻ không còn như xưa, và phải theo hướng dẫn và qui luật mới để bảo vệ an toàn cho bản thân và nhân viên. Tôi nghĩ có nhiều ý tưởng sẽ kéo dài qua đến lúc hết dịch luôn vì có lẽ là tốt và an toàn mỗi khi đi khám.

Giấy chấp thuận