Categories
Me Photography

Mùa Xuân quanh nhà (3)

Nắng ấm, hoa Peony lại nở to và nở nhiều. Còn rất nhiều cây mới ra nụ, nhưng chưa ra bông. Tôi mong thời tiết đẹp, không mưa gió, hoa sẽ nở lâu ngày.

P.S. Film recipe: Technicolor 4

Hoa Peony
Hoa Peony
Hoa Peony
Hoa Peony
Hoa Peony
Hoa Peony
Hoa Peony
Hoa Peony
Hoa Peony
Hoa Peony
Hoa Peony
Hoa Peony
Hoa Peony
Hoa Peony