Categories
Me Photography

Mùa Xuân quanh nhà (5)

Tuần rồi, bông hoa đua nhau nở. Thời tiết đẹp, nắng xuân, nhưng không có mưa. Nhưng tuần này lại mưa, mưa to, mưa cả ngày. Thứ 2 mưa, thứ 3 mưa, thứ 4 cũng mưa. Nay thứ 5 lại không có mưa, nhưng dự báo mai sẽ mưa đến cuối tuần. Dạo này thời tiết bất thường, mưa gió cũng vậy.

P.S. Bông hoa tôi chụp mấy tuần nay. Giờ không còn gì ngoài lá xanh.

Hoa Xuân
Hoa Xuân
Hoa Xuân
Hoa Xuân
Hoa Xuân
Hoa Xuân
Hoa Xuân
Hoa Xuân
Hoa Xuân
Hoa Xuân
Hoa Xuân
Hoa Xuân