Daily Archives: June 2, 2020

Những ngày không ra ngoài (80): đại dịch Covid-19

Those who make peaceful revolution impossible, will make violent revolution inevitable.

John F. Kennedy

Mới bước qua tháng 6, chưa chính thức vào mùa Hè mà ở những thành phố lớn và nhỏ trên toàn nước Mỹ đang nóng bức, cháy lửa bởi những cuộc biểu tình phân biệt chủng tộc. Mới mấy ngày trước, tin tức và báo chí viết về số người chết và nhiễm vì đại dịch Covid-19, nhưng bây giờ trang đầu của báo là về mấy trăm cuộc biểu tình lớn nhỏ trên nước Mỹ. Trong những cuộc biểu tình ôn hoà, có sự đốt phá kinh doanh và tài sản trên nhiều thành phố, và trong đó Charlotte cũng bị ảnh hưởng. Đang vào thời điểm loạn và không kiểm soát, đi làm bậy, đi cướp và phá tài sản. Nhưng phải phân biệt giữa những người đi biểu tình và phản đối với những người đi phá làng, phà xóm. Có nhiều người “thừa nước đục thả câu”. Và cũng nhiều suy nghĩ rằng đi biểu tình là đi làm bậy và đốt phá, nhưng dừng vì vậy mà “vơ đũa cả nắm”.

Continue reading Những ngày không ra ngoài (80): đại dịch Covid-19