Daily Archives: June 9, 2020

Những ngày không ra ngoài (87): đại dịch Covid-19

Mấy ngày nay ở bang North Carolina, người bị nhiễm và vô bệnh viện vì đại dịch Covid-19 tăng lên đáng kể sau hơn 2 tuần mở cửa lại và cho người dân ra đường. Số người thử nghiệm ở bang North Carolina là 520,113, và khoảng 10% trong số đó bị. Và ít nhất 739 người phải nhập viện vào thứ 2. Số người chết ở North Carolina đã qua 1000.

Continue reading Những ngày không ra ngoài (87): đại dịch Covid-19