Daily Archives: June 22, 2020

Những ngày không ra ngoài (100): đại dịch Covid-19

Hôm nay, và post này, là chính thức tôi đã viết và được 100 bài đăng trong mùa đại dịch Covid-19, và những ngày ở nhà không ra ngoài. Mỗi này 1 bài đăng, không ngừng cho 100 ngày. Tôi cũng không nghĩ là sẽ viết được như vậy, hoặc có kiên nhẫn cho 100 ngày đã qua. Nếu như đại dịch kéo dài, và tôi vẫn còn làm ở nhà, nhưng giờ thành phố hết cấm ra ngoài và cách ly xã hội, không biết tôi còn viết và đăng thêm 100 ngày nữa không? Tôi không hứa nhưng sẽ cố gắng tiếp cho đến khi nào trở lại bình thường như trước kia. Có nhiều ngày tôi bị writer block hay không có hứng thú viết gì, nhưng cũng tìm gì đó post, và nghĩ rằng ngày mai là ngày mới, có cảm hứng mới, có đề tài khác. Hy vọng là vậy. Ngày mai sẽ tốt hơn. Và đi tiếp chặng đường ghi lại những cảm giác, những thú vị, những trải nghiệm, và v.v của mùa đại dịch Covid-19 có một không hai.

Continue reading Những ngày không ra ngoài (100): đại dịch Covid-19