Daily Archives: June 20, 2020

Những ngày không ra ngoài (98): đại dịch Covid-19

Một chart nói lên và so sánh tử vong toàn cầu do nhiều nguyên nhân và Covid-19. Vậy mà còn – có – nhiều người vẫn xem dịch như just another flu hay không thận trọng khi đi ra ngoài.

https://public.flourish.studio/visualisation/2634167/?fbclid=IwAR0ypRy2IZZjMxcru-Yu_5JxvwZurfA1t-6D7_rbGrsz9iAUBZic6_Cgv_E
Global Deaths Due to Various Causes and COVID-19