Daily Archives: June 16, 2020

Những ngày không ra ngoài (94): đại dịch Covid-19

Mấy tuần trước, trong buổi hợp qua Microsoft Teams, 1 đứa đồng nghiệp khoe là mới đăng ký dịch vụ Chip Drop để được gỗ vụn mang đến nhà để làm lớp phủ quanh cây. Dịch vụ Chip Drop không tốn tiền và tuỳ theo khu vực, lúc nào có sẽ được mang đến nhà cho, và lợi ích giữa người muốn và người đang có gỗ vụn cần mang đi bỏ. Phần đông những công ty chắt cây sau cơn bão, hoặc nhà nào cần chắt cây sợ bị ngã vô nhà, cây sẽ nát ra thành vụn. Công ty thường mang đi bỏ, nhưng nếu gần đó có ai cần và muốn thì mang đến cho, 2 bên được lợi. Công ty không cần chở đi xa để bỏ, còn ai cần để làm 1 lớp phủ cho cây, không tốn tiền mua. Tôi nghe vậy, đăng ký vì cần cho phủ mấy cây sau nhà.

Continue reading Những ngày không ra ngoài (94): đại dịch Covid-19