Daily Archives: June 26, 2020

Những ngày không ra ngoài (104): đại dịch Covid-19

Thống đốc tiểu bang North Carolina đã ra lệnh hoãn lại phrase 3 cho 3 tuần vì số người bị lây nhiễm tăng lên nhiều, và cũng ra lệnh khi đi ra ngoài phải mang khẩu trang để phòng ngừa và ngăn cản lây bệnh Covid-19. Đi ra quán ăn hay quán cafe phải, nhân viên và khách phải mang khẩu trang.

Continue reading Những ngày không ra ngoài (104): đại dịch Covid-19