Daily Archives: June 28, 2020

Những ngày không ra ngoài (106): đại dịch Covid-19

Cuối tuần ghé qua Camp North. Xưa là khu của kho chứa hàng hoá và sản xuất khi ở Mỹ còn làm và chưa mang ra nước ngoài. Bây giờ Camp North đang chuyển qua mixed development, là không gian bao gồm chỗ làm việc, ăn chơi và sinh sống. Tôi hay thích đến mấy khu xưa cũ mà bây giờ sửa và sử dụng lại cho tân thời nhưng giữ được nét xưa và lịch sử của nó. Có nhiều quán ăn và công ty vào mướn. Vài năm nữa chắc rất nhộn nhịp và đông người khi xong sửa lại hết.

Continue reading Những ngày không ra ngoài (106): đại dịch Covid-19