Daily Archives: June 24, 2020

Những ngày không ra ngoài (102): đại dịch Covid-19

Mấy ngày nay tôi đang học và nghiên cứu về chart của công ty Flourish về Covid-19. Tôi là visual learner, thích và hiểu sâu nếu được thấy hình ảnh hay hình vẽ mỗi lần tôi cần học hoặc đọc gì. Và mấy cái chart của Flourish nhìn đẹp và hay, có thể tìm hiểu và biết thêm về Covid-19, và những ngày bị ở nhà, cách ly xã hội.