Daily Archives: June 25, 2020

Những ngày không ra ngoài (103): đại dịch Covid-19

Bây giờ, vì đại dịch, không được đi travel. Nhiều quốc gia đóng cửa biên giới, hạn chế cho máy bay vào, và không cần đi thì ở nhà cho an toàn. Tôi thích đi nhưng giờ cũng phải ở nhà chờ đến hết dịch mới dám đi travel lại. NY Times có bài viết tên The World Through A Lens, dường như mỗi tuần ra 1 bài về giúp chúng ta ghi và đi đến 1 số địa điểm trên thế giới bằng hình ảnh. Mỗi lần tôi đọc và xem những bài viết này, tôi thèm, tôi ngứa chân để được đi. Tôi hứa với bản thân, hết dịch, mang ba lô lên vai đi. Cuộc sống – và đại dịch – mang đến cho tôi thêm sự hiểu biết, cuộc đời rất ngắn và phù du. Nay đây, mai đó, không biết sống chết đến lúc nào.

Continue reading Những ngày không ra ngoài (103): đại dịch Covid-19