Daily Archives: May 6, 2020

Những ngày không ra ngoài (53): đại dịch Covid-19

Đến mùa Xuân, Mẹ tôi và mấy bà già (bạn Mẹ hay mấy bà cô) đi hái măng tre. Tôi cũng không rõ ràng đi hái ở đâu và ở nhà ai. Tôi chỉ biết trong vài năm gần đây, khi tôi đã dọn về Charlotte sống, đến tháng 4 là có măng non ăn. Có nhiều năm, như năm ngoài, hái nhiều măng cho tôi để trong freezer ăn đến mùa Hè luôn. Tôi nghe kể lại, có gia đình Mỹ quen bà cô tôi, trồng nhiều bụi tre sau nhà, đến mùa Xuân và sau ngày mưa là măng tre mọc ra nhiều quá. Dân Mỹ thì không ăn măng, cho nên hỏi bà cô tôi nếu muốn thì ghé hái càng nhiều càng tốt vì sợ tre lấn qua mấy cây khác.

Continue reading Những ngày không ra ngoài (53): đại dịch Covid-19