Daily Archives: May 31, 2020

Những ngày không ra ngoài (78): đại dịch Covid-19

Sân cỏ trước nhà, năm nay vì mưa nhiều và đầu mùa cho phân, cỏ mọc tốt và xanh. Mỗi lần cắt cỏ xong như 1 trải thảm xanh. Thường cuối tháng 5 ở Charlotte thời tiết nóng và khô, sân cỏ nếu không được chăm sóc kỹ lưỡng sẽ úa và chết, nhưng năm nay mưa nhiều, cỏ nhà nào cũng xanh. Sáng tôi cắt cỏ và tỉa hết mấy cành cây và cỏ dại hết nửa buổi. Lúc tôi mới mua nhà, nhìn sân cỏ trước và sau sợ cắt, đặc biệt sân sau có giốc cao. Mỗi lần cắt cỏ sau nhà xong là nằm nghỉ vài tiếng mới hết mệt. Nhưng giờ tôi quen và thích cắt. Tôi xem như mỗi tuần tập thể dục vài tiếng đồng hồ. Tôi suy nghĩ vậy cho nên càng cắt cỏ càng thích và có lợi cho bản thân. Riêng tôi, bây giờ mấy chuyện nhà và linh tinh nhà cửa không còn gánh nặng vì là chuyện phải làm khi có nhà và phải làm. Tôi không làm, ai sẽ làm. Và mỗi lần mướn người làm, tiến mắc nữa.

Continue reading Những ngày không ra ngoài (78): đại dịch Covid-19