Daily Archives: May 8, 2020

Những ngày không ra ngoài (55): đại dịch Covid-19

Bang North Carolina, và thành phố Charlotte, hôm nay lúc 5 giờ chiều bắt đầu mở cửa lại sau hơn 1 tháng đóng cửa vì đại dịch Covid-19. Đây là phrase 1 của 3 phrase. Nếu như phrase 1 thành công và có kết quả tốt, 2 tuần nữa sẽ bắt đầu phrase 2. Phrase 1 bao gồm:

  • Hầu hết tất cả cửa hàng bán có thể mở lại, nhưng giới hạn ở mức 50% sức chứa trong tiệm.
  • Ngoại lệ là tiệm tóc, nail, bar, rạp chiếu phim vẫn đóng cửa.
  • Nhà hàng và tiệm ăn vẫn take out và delivery trong phrase 1.
  • Công viên và trails sẽ được mở.
  • Trung tâm giữ trẻ sẽ cho mở lại.
  • Làm ở nhà (WFH) vẫn khuyến khích.
  • Tập hợp giới hạn trong 10 người. Bạn bè được gặp ngoài trời, giới hạn trong 10 người và social distance.
  • Và khuyến khích mang khẩu trang vào khi ra ngoài đường.
  • Lễ tôn giáo được làm ở ngoài trời, không ngoài 10 người và giữ social distance.

Mong tất cả phrase 1 sẽ tốt đẹp và bắt đầu chuẩn bị cho phrase 2 trong 2 tuần tới. Nhưng chắc lúc nào đi ra ngoài cũng phải cẩn thận và biết lúc nào cần đi, lúc nào không cần.