Daily Archives: May 11, 2020

Những ngày không ra ngoài (58): đại dịch Covid-19

Sáng thứ 2, họp qua Microsoft Teams. Hơn 2 tháng rồi, không có gặp và họp ở văn phòng, giờ ai cũng làm ở nhà. Bây giờ, mỗi ngày tôi và đồng nghiệp gặp qua video, qua Teams và Slack, và chat. Bắt đầu vô giữa tháng 5 mà vẫn chưa biết khi nào vô văn phòng lại. Theo tình hình, có lẽ sẽ làm ở nhà đến mùa Hè luôn.

Continue reading Những ngày không ra ngoài (58): đại dịch Covid-19