Daily Archives: May 27, 2020

Những ngày không ra ngoài (74): đại dịch Covid-19

Hôm nay mưa cả ngày ở Charlotte. Mưa do bão từ ngoài biển và vùng miền nam của nước Mỹ đi vào. May mà chiều qua, tôi quyết định làm lại cái vườn (landscape) trước nhà, làm gọn gàng và đơn giản. Tôi dọn, trồng lại những cây bông cũ và những cây bông mới mua. Xem như năm nay tôi bỏ nhiều thời gian cho vườn vì ở nhà, không ra ngoài. Tôi chia ra khu bông rose, khu bông peony, và khu bông lily. Cuối cùng là trồng 5 cây cypress evergreen, thay thế cho mấy cây evergreen to và và lá bị úa. Giờ chỉ cần bỏ mulch chung quanh nữa là xong. Và trời mưa hôm nay giúp mấy cây tôi mới trồng xuống và không tốn tiền nước.

Continue reading Những ngày không ra ngoài (74): đại dịch Covid-19