Daily Archives: May 14, 2020

Những ngày không ra ngoài (61): đại dịch Covid-19

Giờ trở thành thói quen và dấu hiệu chung, đi tiệm và siêu thị, thấy người mang khẩu trang và găng tay, xe đẩy mua sắm có người chùi sạch, và đi đâu cũng thấy dấu hiệu Social Distance. Không biết kéo dài đến mấy tháng hay năm, nhưng thấy tiệm và siêu thị chuẩn bị và cẩn thận cũng có cảm giác bình an và an tâm.

Continue reading Những ngày không ra ngoài (61): đại dịch Covid-19