Daily Archives: May 16, 2020

Những ngày không ra ngoài (63): đại dịch Covid-19

Niềm vui nho nhỏ là vừa được hoàn trả lại 20% tiền bảo hiểm xe cho tháng 4 vì ở nhà không lái xe đi làm mỗi ngày. Tháng 5 cũng sẽ được trả lại 20% vì vẫn còn làm ở nhà, không biết tháng 6 và mấy tháng tiếp ra sao nếu vẫn phải làm ở nhà. Bảo hiểm xe của tôi là Progressive, và hình như mấy công ty bảo hiểm khác cũng vậy. Thời buổi khó khăn, cần tiền vô nhiều hơn tiền ra, và những gì không cần xài là hạn chế. Tình hình bây giờ và ngày mai chưa biết ra sao nếu đại dịch kéo dài hết Hè hoặc đến cuối năm.

Continue reading Những ngày không ra ngoài (63): đại dịch Covid-19