Daily Archives: May 24, 2020

Những ngày không ra ngoài (71): đại dịch Covid-19

Thường mỗi năm vào lễ Memorial Weekend, đại gia đình tôi tổ chức bữa tiệc xem như gặp gỡ và ăn uống vì ngày thường ai cũng bận và ít khi gặp, nhưng năm nay vì nhiều lý do và trong đó có đại dịch cho nên không có hẹn nhau qua nhà ăn uống. Có nhiều người lớn tuổi và có bệnh, cũng sợ và social distance cho chắc ăn. Khi nào hết dịch, tôi nghĩ mới họp lại ăn uống như xưa.

Continue reading Những ngày không ra ngoài (71): đại dịch Covid-19