Những ngày không ra ngoài (86): đại dịch Covid-19

Sáng nay có họp bộ phận qua Microsoft Teams với tất cả sếp lớn và nhân viên. Theo tình hình vẫn chưa biết khi nào vô lại văn phòng làm việc. Mấy tuần trước có đoán chừng là đầu tháng 7, nhưng tôi nghĩ chắc đến hết mùa Hè mới bắt đầu từ từ vô lại. Vậy là tôi đã làm ở nhà gần 3 tháng trời. Có nhiều công ty ở thành phố Charlotte đã quyết định cho nhân viên làm ở nhà đến cuối năm. Vài tuần sau, nếu vô văn phòng, chắc tôi phải thích nghi lại vì giờ cũng quen làm ở nhà. Làm ở nhà được cái là tôi không cần ăn mặc đẹp và không tốn nhiều thời gian lái xe đi và về, nhưng thiếu social và gặp đồng nghiệp mỗi ngày. Cái nào cũng có 2 phía cạnh – tốt và xấu.

Ông sếp lớn là VP (Vice President) của bộ phận, người Mỹ da trắng. Trước khi ông lên làm quảng lý là bác sĩ nhi khoa. Lúc nào ông cũng quan tâm và mang đến sự thương hại cho nhân viên và mỗi người. Trong cách nói chuyện và hành động thấy được con người và nhân cách. Sáng nay, cho dù vẫn sợ bị lây nhiễm dịch, ông nói và quyết định tối thứ 4 đi xuống đường biểu tình phân biệt chủng tộc.